Poistné udalosti

Poistná alebo škodová udalosť je vždy nepríjemná udalosť v živote motoristu.

Pretože sme zmluvným partnerom viacerých poisťovní, vieme zabezpečiť nasledujúce služby:

Odťah poškodeného vozidla z miesta nehody do servisu

Asistenciu pri komunikácii s poisťovňami

Konzultáciu ohľadom najvhodnejšieho postupu pri oprave poškodeného vozidla

Obhliadku poškodeného vozidla pri škodách z havarijného poistenia, alebo PZP

V prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti,
zavolajte nám, poskytneme Vám pomoc

Zmluvní partneri

Okrem uvedených poisťovní spolupracujeme aj s ostatnými poisťovňami