blokova vynimka

Od Júna 2010 platí nové Nariadenie Európskej komisie č. 461/2010, ktoré nahradilo tzv. "Blokovú výnimku", ktoré umožňuje majiteľom vozidiel v záruke využívať služby nezávislých servisov pri zachovaní záruky. Majiteľ vozidla má právo vybrať si služby servisu, z ktorého službami je spokojný. Nezávislý servis musí dodržať predpísané technologické postupy a používať náhradné diely, materály a oleje odpovedajúcej kvality.

viac info >>

GARANCIA NIZSEJ CENY

BLOKOVA VYNIMKA
Od Júna 2010 platí nové Nariadenie Európskej komisie č. 461/2010, ktoré nahradilo tzv. "Blokovú výnimku", ktoré umožňuje majiteľom vozidiel v záruke využívať služby nezávislých servisov pri zachovaní záruky. Majiteľ vozidla má právo vybrať si služby servisu, z ktorého službami je spokojný. Nezávislý servis musí dodržať predpísané technologické postupy a používať náhradné diely, materály a oleje odpovedajúcej kvality.

Výhody pre zákazníka, ktoré poskytuje nezávislý servis:

- individálny prístup k zákazníkovi
-  dôvera v pracovníkov servisu
- nižšia cena za opravu
- ochota hľadať skutočnú poruchu a nevymieňať drahé náhradné diely, ak to nie je potrebné
- odbornosť a skúsenosti personálu
- ochota pomôcť v núdzi

 

Nedajte sa zastrašovať tvrdením v autorizovaných servisoch, že na autách v záruke môže vykonávať prehliadky a opravy len autorizovaný servis.